Менаџмент


GA LOGO PNG

Успехот на една компанија зависи од посветеноста и квалитетот на своите вработени.
Ние можеме да гарантираме за истрајноста и квалитетот на нашите објекти затоа што Голден Арт работи со сопствен тим на луѓе.
Работна мрежа од над 150 вработени професионалци кои стојат зад Голден Арт од изработка на проектна документација до изведба на најсложените објекти во секторот високоградба.

Нашиот тим:

Генерален директор:
Ивица Јакимовски д.и.а.

Технички директор:
Роберт Јакимовски д.и.а.

Проектанти:
Ана Пановска Докузовска д.и.а
Жаклина Тодоровска Боројевиќ д.м.и
proektiranje@goldenart.mk

Сметководство:
Александра Димитриевска дипл. економист
Валентина Велковска
Ирина Георгиевска дипл. економист
Јанко Гиачо
smetkovodstvo@goldenart.mk

Правен сектор:
Радица Ѓоргиевска Перковски дипл. правник
Наташа Пирковиќ Каровска дипл. правник
pravo@goldenart.mk

Продажба:
Даниела Ајтова дипл. економист
prodazba@goldenart.mk / 071 225 888 – 075 225 888

Оператива:
Организатор на оператива – Јованче Јакимовски
Братислав Митиќ д.и.а
Никола Илоски д.и.а
Мирјанчо Серафимовски градежен техничар
Славица Илиевска градежен техничар
Весна Крчинска д.и.а
Дејан Величковски сообраќаен техничар
Игор Давидовски
Зоран Петковски
Санде Стојановски
Тони Величковски